I KATA CHE STUDIAMOJUNI NO KATAPINAN SHODAN e PINAN NIDANPINAN SANDANPINAN YONDAN e PINAN GODANMYOJO e SAIFASHINSEI e JUROKUAOYAGISEIENCHIN e BASSAI-DAIMATSUMURA NO ROHAI e JIONKOSOKUN-DAI e SEISANSOCHIN e JIINSEIPAI e NISEISHI

Per informazioni:

Maurizio Antonelli – Tel.: 328-9727636 – E-mail: maurizio.antonelli@scuolakarateitalia.it