I KATA CHE STUDIAMOJUNI NO KATAPINAN SHODAN e PINAN NIDANPINAN SANDANPINAN YONDAN e PINAN GODANMYOJO e SAIFASHINSEIAOYAGISEIENCHIN e BASSAI DAIMATSUMURA NO ROHAI e JIONKOSOKUNDAI e SEISANSOCHIN

Per informazioni:

Maurizio Antonelli – Tel.: 085-7996422 – 328-9727636 – E-mail: maurizio.antonelli@scuolakarateitalia.it